Βιογραφικό

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1999

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ : ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 2007

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2007

ΠΤΥΧΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΣΜΟΥ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

• BOTOX

• FILLER

• ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

• ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΥΧΟΣ (SCHOCK WAVE)

 

Share This